اقدام پژوهی ابتدایی و دبیرستان ویژه معلمان کاربردی کشور

 

۱. نقش اقدام پژوهی در آموزش دانش آموزان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
نویسنده: نرگس روستا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
اقدام پژوهی ابتدایی و دبیرستان ویژه معلمان کاربردی کشور
مقاله کنفرانسی

۲. چگونه توانستم یادگیری درس ریاضی را برای دانش آموزانم شیرین و جذاب کنم (اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - مهرانگیز باقری - الهام عسگری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳. چگونه توانستم مشکل لکنت زبان دانش آموزم را برطرف کنم (اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - زهره حیدری - فاطمه ملکی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴. چگونه توانستم مشکل بد خطی و نارسانویسی دانش آموز کلاس اول ابتدایی را برطرف کنم (اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - بتول رحمانی - محدثه ترکان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵. چگونه مشکل اضطراب جدایی از مادر نوآموز پیش دبستان را حل کردم (اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - فاطمه غلامی - مریم طراوت
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶. چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن را در یکی از دانش آموزانم بهبود بخشم کنم (اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - زهرا ملک محمدی - نگار غفاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷. اقدام پژوهی( پژوهش در عمل) معلمان در کلاس های درسی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: مقصود توکلی - ایوب حقدار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸. اقدام پژوهی؛ حرفه گرایی و توسعه حرفه ای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسنده: محمد خسروی طناک
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹. افزایش رغبت و علاقه دانش آموزان در درس علوم تجربی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
نویسندگان: مریم حسین پور - عدنان عشرتی فرد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۰. بکارگیری روش های نوین تدریس در افزایش مشارکت و فعالیت دانش آموزان نسبت به یادگیری درس علوم تجربی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نویسندگان: فهیمه نوری - حمیدرضا جنگی زهی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۱. چگونه توانستم مشکل ناسازگاری دانش آموز محمد.م را برطرف کنم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
نویسندگان: اسماعیل سهرابی - حمید جداوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۲. چگونه توانستم مشکل افسردگی دانش آموزم (خ.ب) را کاهش دهم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
نویسندگان: الهام محمودی - سمانه احمدی
تعداد صفحات: ۳۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۳. چگونه توانستم انگیزه دانش آموزان هنرستان را به درس جغرافیا افزایش دهم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
نویسنده: خدیجه میرزایی زاده قشمی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۴. بررسی تاثیر اقدام پژوهی در بهبود کیفیت آموزش در مدارس

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم
نویسنده: سیما هادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۵. مروری بر روش های پژوهش در عمل مبتنی بر حرفه / معلم در جهت توسعه ی حرفه ای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نویسندگان: مجید حمدانی - سیدحسین مرعشی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۶. تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس جغرافیا در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
نویسندگان: زاهده رحمانیان - فاطمه صفامقدم
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۷. چطور میزان یادگیری دانش آموزان دو زبانه را در درس فارسی ارتقا دهیم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
نویسندگان: عیسی حمیدپور - محمدرضا غزنوی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۸. چگونه اضطراب دانش آموز پایه نهم را در ساعت ریاضی کاهش دادم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
نویسندگان: زاهده رحمانیان - راضیه عسکری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۹. چگونه توانستم علاقه و انگیزه دانش آموزانم را در انشاء تقویت نمایم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
نویسندگان: ساره برجعلی - مهنوش عابدینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۰. الگوهای نوین و پیشرفته درتوسعه حرف های معلمان اقدام پژوهی- درس پژوهی-روایت پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
نویسندگان: فاطمه نقدی - امید نظام زاده - فرنوش ملیانیان - محمدرضا طاهری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۱. چگونه دانش آموزانم را به درس انشا علاقه مندکردم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
نویسنده: آزاده خمری قلعه نو
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۲. اقدام پژوهی در بازنگری برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی با رویکرد توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
نویسندگان: طاهره کمالی خواه - بهاره عظیمی خوشرودی - صفیه قباخلو - بهرام قدس
تعداد صفحات: ۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۳. چگونه توانستم دانش آموزان پایه هفتم را به درس ریاضی علاقمند کنم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسنده: اسماء حسین دادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۴. ساخت دست سازه آموزش نسبت های مثلثاتی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسنده: بشری ضیاءفیروزآبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۵. جذاب شدن آموزش سطح وحجم با طراحی اموزشی ،تولید محتوای الکترونیکی ودست سازه

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسندگان: اکرم دارستانی فراهانی - انسیه قندی - فرحناز افتخارپذیرایی - زهره صفری
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۶. ارایه شیوه های علمی کاربردی برای تقویت یاددهی و یادگیری فعال ریاضی در ابتدایی

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسنده: منیره صیدمحمدی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۷. چگونه توانستم دانش آموزان دوره پنجم را به درس ریاضی علاقمندکنم

سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسندگان: رعنا امیرخان نژاد - فرزانه چمنی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۸. چگونه توانستم مهارت نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان انگلیسی بهبود بخشم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
نویسندگان: زاهده رحمانیان - اسماء ذکاوت
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۲۹. ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی 22 بهمن گناباد :یک مطالعه اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
نویسندگان: لیلا صادق مقدم - معصومه امیری دلویی - حیدرعلی عابدی - نجمه ابراهیمی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۳۰. بررسی راه های افزایش امید به آینده در دانش آموزان با رویکرد اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: ماهنامه شباک
نویسنده: محمد حسین ابتکاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۱. نقش دانش آموزان به عنوان اقدام پژوهان : مزایا و محدودیت های رویکرد آموزش غیر رسمی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسنده: فریماه فرخی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۲. کاربرد اقدام پژوهی در استفاده از بازی های آموزشی در درس تربیت بدنی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسندگان: منا فرزادفر - گلناز بهرامی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۳. اقدام پژوهی افزایش نظم پذیری دانش آموز در کلاس درس ریاضی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
نوع ارائه مقاله: شفاهي
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسندگان: الهام ابراهیم زاده - حسن حسین پور - ملیحه شریعتی - فاطمه قنبرآبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۴. چگونه توانستم افت تحصیلی ریاضی را در دانش آموزان پایه چهارم دبستان برطرف کنم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۷
نوع ارائه مقاله: شفاهي
محل انتشار: دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
نویسنده: مرضیه زرودی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۵. چگونه توانستم مساله ی کند نویسی ارشیا دانش آموز پایه دوم را کاهش دهم

سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
نویسندگان: محمود صباحی زاده - صدیقه بخشی زهرایی - لاله زمانی
تعداد صفحات: ۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۶. نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکردهای توسعه حرفه ای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
نویسندگان: محمدحاجی محمدی - هادی پورشافعی - مهدی زیرک
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۷. ارزیابی اثربخشی اجرای دوره های آموزش اقدام پژوهی بر بهبود فرایند یاددهی-یادگیری معلمان ابتدایی کرمانشاه

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
نویسندگان: صابر حیدری - فردین باتمانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۸. بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمینه اجرای طرح معلم پژوهنده و اقدام پژوهی در ایران

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
نویسنده: لیلا فراشی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۳۹. چگونه می توان میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در مبحث بزرگترین شمارنده مشترک را افزایش داد

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
نویسندگان: الهام یوسفی - سمیه نصیرایی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۰. چگونه می توانم کلاس درس ریاضی بانشاطی داشته باشم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
نویسندگان: ناهید اکبریان - ابوالقاسم لطفی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۱. اجرای درس پژوهی در دانشگاه فرهنگیان، ضرورت یا فرصتی کارآمد

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
نویسنده: یوسف امیریان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۲. بررسی تاثیر اقدام پژوهی و درس پژوهی بر رضایت از تحصیل دانش آموزان پسر دوره ابتدایی (پایه ی پنجم و ششم) شهر پارس آباد

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
نویسندگان: اکرم انهاری - محمد سلامتی - سوسن روشن چشم
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۳. افزایش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی با راهکارهای عملی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
نویسندگان: مریم حسینی نسب - محمد نورمحمدی - مهران نهاوندی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۴. آموزش مستقیم، انقلابی در تدریس ریاضی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
نویسندگان: وحید کمره - یونس علیزاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۵. تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی و درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
نویسنده: سیده فاطمه موسوی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۶. کاهش دلهره دانش آموزم نسبت به سنجش درس ریاضی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نویسندگان: محمدرضا قادری گسک - رحمت اله مرزوقی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۷. بهبود کمال گرایی نابهنجار دانش آموز ابتدایی پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه با استفاده از روش های شناختی رفتاری (کاربرد اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
نویسندگان: بهاره کیانیان - عادل سلیمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۴۸. بررسی راه های افزایش امید به آینده در دانش آموزان با رویکرد اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی
نویسنده: محمدحسین ابتکاری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۴۹. راهکارهای افزایش علاقه به ریاضی(اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین همایش استانی آموزش ریاضی
نویسندگان: سمیه بخشی زهرایی - فایزه فلاحت - سمیه خوارزمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۰. کاربرد اقدام پژوهی در مددکاری اجتماعی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
نویسنده: کبری واعظی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۱. پژوهش، اقدام پژوهی، معلم پژوهنده جایگاه و ضرورت آن در آموزش و پرورش ابتدایی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
نویسنده: لیلا فراشی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۲. چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن دانش آموز کلاس چهارم رادر خانه کارگر بیرجند درمان نمایم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسندگان: مجید قادری گسک - علی خدادادی - علی کوهی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۳. چگونه توانستیم اضطراب امتحان را در دانش آموز کلاس پنجم کاهش دهیم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسندگان: مجید قادری گسک - علی محمدزاده - میثم کارجو - علی خدادادی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۴. مدیریت آموزشی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسندگان: سوزان کریمی - رضوان کریمی - ویدا کریمی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۵. مقایسه اثربخشی اقدام پژوهی و درس پژوهی برمهارت های حرفه ای درس ریاضی در دوره راهنمایی شهرستان رودبار

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
نویسندگان: مریم لامع - زهرا رعیت رکن آبادی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۶. اقدام پژوهی اختلال نارسانویسی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
نویسندگان: محمد محمودی بورنگ - مجتبی دهقان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۷. افزایش رغبت دانش آموزان به مقاله نویسی وپژوهش به روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
نویسنده: سمانه یزدانی پرایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۸. چگونه توانستم مهارت املاء نوشتن دانش آموزان کلاس پنجم را تقویت کنم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
نویسندگان: سیدطاهر سیدی نظرلو - سیده زکیه طبسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۵۹. بررسی نقش و اهمیت معلم و مدرسه پژوهش محور در آموزش و پرورش

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
نویسندگان: فریبرز اصل مرز - سیدآیت اله حسینی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

اقدام پژوهی کمرویی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
نویسنده: فاطمه کیانفر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۱. اقدام پژوهی مشکل دانش آموزی که در درس املا ضعیف است

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
نویسنده: پریا عموری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۲. آسیب شناسی اقدام پژوهی با تاکید بر نقاط قوت وضعف آن

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نویسنده: ماریانوس قبادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۳. بررسی میزان تاثیر اجرای دوره های طرح معلم پژوهنده در افزایش توانایی اقدام پژوهی معلمان ابتدایی شهرستان نهاوند

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
نویسنده: لیلا فراشی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۴. شناسایی و بررسی عوامل موثر در افزایش توانایی اقدام پژوهی معلمان در طرح معلم پژوهنده (مطالعه موردی: شهرستان نهاوند)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
نویسنده: لیلا فراشی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۶۵. واکاوی فلسفه اقدام پژوهی در مکتب پراگماتیسم

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی
نویسندگان: سیداحمد هاشمی - مریم ستایش فر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۶. افزایش رغبت و علاقه دانش آموزان در درس علوم تجربی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۶
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
نویسندگان: مریم حسین پور - عدنان عشرتی فرد
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۷. الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان(اقدام پژوهی ـ درس پژوهی ـ روایت پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسنده: سید محمد جواد پاسبان کومله
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۸. اقدام پژوهی اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسندگان: صفا مرتضوی - صرفناز باقری - فاطمه رضایی شیخ حسن - شبنم راشدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۶۹. اثرپذیری راهبردالگوی نوین کارورزی دانشگاه فرهنگیان ازالگو های نوین توسعه حرفه ای معلمان (اقدام پژوهی،روایت پژوهی،درس پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسندگان: علی بهادری - شیوا صفری میاندره - طاهره فلاحی نصرت آبادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۰. بررسی نیازسنجی معلمان پایه ابتدایی نسبت به آموزش پژوهش

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسندگان: شقایق شکرالهی یانچشمه - مریم محمدخانی - زهرا سلمانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۱. الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان(روایت پژوهی- درس پژوهی- اقدام پژوهی)

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسنده: زهرا صفدری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۲. پژوهش کیفی، الگوی نوین توسعه ی حرفه ای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسنده: لیلی فریدونی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۳. اقدام پژوهی تحت تاثیر پارادایم عقلانیت تکنیکی یا معلم به عنوان پژوهنده

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی تربیت معلم
نویسنده: فهیمه گندمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۴. چگونه توانستم مشکل بدخطی دانش اموز پایه ی چهارم را بهبود بخشم؟

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان: امین سلم آبادی - محمد علی پور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۵. چگونه توانیستم ضعف املای حافظه دیداری شش دانش اموز پایه ی چهارم را برطرف کنم؟

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
نویسندگان: امین سلم آبادی - محمد علیپور
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۶. بررسی جایگاه پژوهش معلم محور در آموزش و پرورش

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان: سجاد راشکی - مجید رمرودی - سعید خواجه محمودی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۷. توسعه سواد خواندن دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با رویکرد اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
نویسندگان: معصومه بدری - ماندانا هوشمندی زاده - فریبا رسولی - کیوان صالحی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۷۸. بررسی وضعیت مهارت های اقدام پژوهی استادان رشته های مهندسی: گامی ضروری در جهت بهبود کیفیت تدریس

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: فصلنامه آموزش مهندسی ایران
نویسندگان: سیداحمد مدنی - حمید رحیمی - سپیده یعقوبی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۷۹. تاثیر کاربست راهبرد مدیریت کارآفرین بر شاخص های کارآفرینی فردی و سازمانی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
نویسندگان: شهرزاد زیوری کامل - مهدی نامداری پژمان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۰. اقدام پژوهی وتاثیر آن برآموزش وتدریس

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
نویسندگان: حسین توکلی منش - زهرا سرکلزایی - مجتبی دونلو - امین پور شاهرودی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۱. ارایه مدل عوامل تاثیرگذار بر علاقمندی به اقدام پژوهی در بین معلمان شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان: محمدحسن صیف - غلامرضا عاشوری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۲. اقدام پژوهی- رویکردی کارا در نظام آموزش و پرورش

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
نویسنده: زهرا نجات دهکردی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۳. مدرسه پژوهش محور

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسنده: سهیلا صحراکار
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۴. چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموزم برطرف سازم اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
نویسندگان: عباس حضرتی - مریم کریمی هویه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۵. کیفیت بخشی به نوشته های فی البداهه دانش آموزان پایه پنجم: مطالعه ای به روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
نویسندگان: زهره رهسپار - کیوان صالحی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۶. آموزش و پرورش، نیازمند معلم پژوهنده

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
نویسنده: کبری باغی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۸۷. تقسیم کار در اجرایی سازی سیاست های ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مطالعه موردی سیاست های تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری
نویسندگان: محمدسعید تسلیمی - خلیل نوروزی - مهدی ثنایی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله ژورنالی

۸۸. تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت شناختی اقدام پژوهی از منظر فلسفه انتقادی و تفسیری

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
محل انتشار: دو فصلنامه تأملات فلسفی
نویسندگان: سوسن کشاورز - علی احمدی - محمود مهرمحمدی - یحیی قایدی
تعداد صفحات: ۲۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۸۹. تاثیر اقدام پژوهی بر مهارت های یادگیری مداوم در جهت توسعه حرفه ای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۵
نوع ارائه مقاله: پوستري
محل انتشار: هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
نویسندگان: کامران شاهولی - فاطمه مکرمتی - نادیا بویری - نازنین صحرانورد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۰. ارزیابی استراتژی مدیریت کیفیت در خدمات پس از فروش بر روند رضایت مشتریان با استفاده از روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نویسندگان: سیدعبداله حیدریه - ناصر صفاریان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۱. ارزیابی استراتژی مدیریت کیفیت در خدمات پس از فروش بر روند وفاداری مشتریان با استفاده از روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
نویسندگان: سیدعبداله حیدریه - ناصر صفاریان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۲. اقدام پژوهی گامی برای بهبود عملکرد دانش آموزان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان: سهراب نجفی - سوسن نجفی - کبری شیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۳. تاثیر تدریس توام با نقاشی (درسهای ریاضی و علوم) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
نویسندگان: لیلا عبدالی - محسن عیسوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۴. بررسی تاثیراقدام پژوهی بر سلامت و بهداشت روان دانش آموزان ابتدایی نواحی هفت گانه مشهد

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
نویسندگان: زهره مشکی باف مقدم - سیده مهسا محمودزاده - محبوبه اسماعیلی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۵. بررسی درس پژوهی و اقدام پژوهی در ارتباط با رشد حرفهای معلمان

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: حمید عبدالله زاده - محسن علی نژاد - مرتضی هجرتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۶. یکپارچه سازی و هندسی اراضی بمنظور دستیابی به سازمان بهره برداری کشاورزی طرح ساحل چپ رامشیر بلوک زراعی G: راهبرد اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
نویسندگان: محمدرضا ابیض - اسماعیل مرید - امیدرضا بخشی پور - مسعود مهرجو
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۷. اثرآموزش در افزایش توانمندی کار با رایانه در معلمان مدارس کمتوان ذهنی: مطالعهای به روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
نویسندگان: مصیب اسماعیلی - محمود رستمیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۸. کاربست فرایندهای اکتشافی در ارتقای توانمندی پژوهشگری در دانش آموزان: مطالعه ای بهروش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
نویسندگان: افسانه بیگ محمدی - زهرا جعفری - کیوان صالحی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۹۹. ارتقای میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه ششم به مشارکت در پروژه های علمی:مطالعه به روش اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
نویسندگان: زهرا جعفری - افسانه بیگ محمدی - کیوان صالحی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله
مقاله کنفرانسی

۱۰۰. بررسی عوامل تاثیر گذار بر شرکت همکاران در اقدام پژوهی

(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
نویسندگان: سید علیرضا زواره - مژگان محمدباقر - حمید شفیع زاده - سمیرا عرب سالاری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
24 Feb 2019