طرح درس روزانه سوم ابتدایی

طرح درس سوم ابتدایی

با دانلود این آرشیو کامل طرح درس سالانه تمام دروس سوم ابتدایی شما تا پایان سالتحصیلی 98-98 میتوانید همه نیازهایتان را از این مجموعه تامین کنید . این مجموعه بصورت درس به درس و ماه به ماه طبقه بندی شده و منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی در سالتحصیلی 98-97 تدوین شده است.

در این بسته هم طرح و برنامه ریزی سالانه , ماهیانه و هفتگی موجود میباشد و هم طرح درس روزانه همه دروس از همه کتاب ها موجود میباشد و با داشتن این بسته تا پایان سال از هر منبع دیگری در زمینه طرح درس بی نیاز خواهید شد.

در این مجموعه موارد زیر موجود میباشند.

طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان – شامل همه دروس

طرح درس سالانه علوم سوم دبستان – شامل همه دروس

طرح درس سالانه هدیه سوم ابتدایی – شامل همه دروس

طرح درس سالانه قران پایه سوم – شامل همه دروس

طرح درس سالانه اجتماعی پایه سوم ابتدایی – شامل همه دروس

طرح درس سالانه فارسی سوم دبستان – شامل همه دروس

منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی برای سالتحصیلی 98-97

طرح درس روزانه سوم ابتدایی

منطبق با آخرین تغییرات کتب درسی برای سالتحصیلی 98-97 – آخرین بازنگری هفته اول آبانماه 1397

جهت دانلود از دکمه زیر استفاده نمایید . لینک های دانلود بعد از مرحله پرداخت نمایش داده میشوند.

27 Feb 2019